Hemoroid Nedir? Hemoroidal Damarların Sağlıklı Bireylerdeki İşlevi Nedir?

Makat (anüs) bölgesinde bulunan kan damarlarının genişlemesi, şişmesi ve ele gelmesi durumu toplumda sıklıkla hemoroid (basur – mayasıl) hastalığı olarak bilinmektedir.

Normalde doğan her canlıda kalın bağırsağın dışarı açılan en son kısmında damar ağları mevcuttur. Makat bölgesinde (anüs) ve kalın bağırsağın en son bölümünde bulunan ve hemoroidal damarlar denilen bu damar ağlarının vücudumuzda çok önemli görevleri vardır. Bu görevler;

 • Normalde bu damar ağlarında biriken kan makatın (anüsün) tam kapanmasını sağlar. Böylelikle hemoroidal damarlar, kişi makatını (anüsünü) sıkmadığı halde dışkılama kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.
 • Yine aynı etkiyle bu damar ağı, dinlenme ve uyku halinde makatı (anüsü) tam kapatarak dışkının kilodu kirletmesine engel olur.
 • Ayrıca bu damar ağı makatı (anüsü) çevreleyen kas kitlesinin (sfinkterin) üzerinde koruyucu bir yastık tabakası görevi görür Dışkının makattan (anal kanaldan) geçmesi esnasında bu kasların direkt olarak dışkı ile teması hemoroidal damarlar sayesinde korunur. Böylelikle her dışkılamada bu kasların hasar görmesi engellenmiş olur.

Kaç Tip Hemoroidal (Basur) Damarı Vardır?

Tüm canlılarda hemoroidal damarlar (basur damarları) yerleşim yerine göre dış (eksternal) ve iç (internal) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Dış (Eksternal) Hemoroidal Damarlar

Makat (anüs) çevresindedirler ve bu damarların üzeri ince bir deri ile kaplıdır.

İç (İnternal) Hemoroidal Damarlar

Makatın (anüsün) içindedirler ve bu damarların üzeri bağırsağın iç yüzeyini örten tabaka (mukoza) ile kaplıdır.

Hemoroidal Hastalık (Basur – Mayasıl) Nedir?

Bazı kişilerde makat (anüs) ve kalın bağırsağın son bölümü (rektum) çevresinde bulunan hemoroidal damarlar aşırı derecede genişler ve makattan (anüsten) dışarıya taşarlar. Örneğin kabızlık şikayeti olan bireylerde dışkı sertleşir ve dışkılama işlevi zorlaşır. Birey bu sert dışkıyı boşaltmak için aşırı ıkınma gereği duyar ve zorlanır. Bu sırada makat (anüs) kanalını örten tabaka ve damarlar zedelenir. Bu da damarlarda genişleme ve şişmeye neden olur. Damarlardaki bu genişleme ve şişmeye hemoroidal hastalık (basur – mayasıl hastalığı) ya da kısaca hemoroid denir. Bu durumda damarlar normal işlevlerini yapamazlar ve bazen de ciddi şikayetlere neden olurlar.

Her iki damar ağında da basur hastalığı (hemoroidal hastalık) oluşabilir. Bu farklı iki damar ağında oluşan basur hastalığının (hemoroidal hastalığın) bu nedenle belirti ve bulguları da farklıdır. Hangi damar grubu (hemoroidal damar grubu) hastalandı ise belirti ve bulgularda ona göre farklılık gösterir.

Makat Dışına Çıkan Hemoroid Memeleri
Makat Dışına Çıkan Hemoroid Memeleri

İç Hemoroid (İnternal Hemoroidal Hastalık)

Makatın (anüsün) içinde bulunan hemoroidal damarlardan gelişir. Ağrısız kanama en önemli belirtisidir. Bazen iç hemoroidler dışkılama sırasında makattan (anüsten) dışarı çıkarlar ve hasta eline bir şişlik (meme) geldiğinden şikayet eder. Buna ek olarak dışkılama sırasında dışarı çıkan ve içeri girmeyen iç hemoroidler ağrıya neden olabilir. Bazen dışarıda kalan bu memeler iltihaplanır ve ciddi sorun yaratabilir.

Dış Hemoroid (Eksternal Hemoroidal Hastalık)

Üzeri ince bir deri ile kaplı olan dış hemoroidler normalde hissedilmezler. Eğer bu hemoroidal damarların içinde bir kan pıhtısı (tromboz) oluşursa oldukça ağrılı olur. Hasta, makatının hemen kenarında eline sert ve ağrılı şişliğin (memelerin) geldiğini söyler. Bu içi pıhtı (tromboze hemoroid) ile dolu olan ağrılı şişlik (meme) yırtıldığı zaman kanama şikayetine neden olur.

Hemoroidal hastalık bazen hem iç hem de dış hemoroidal hastalık olarak da, yani her iki damar grubunu da etkileyebilir. Bu durumda her ikisine ait belirti ve bulgular ortaya çıkar.

İç ve Dış Hemoroidler
İç ve Dış Hemoroidler
Genellikle toplumdaki 30 yaş üstü bireylerin yarısından fazlasında hayatlarının herhangi bir döneminde basur (hemoroidal hastalık) ile ilgili yakınmalar görülür.

Hemoroidal Hastalığın Nedenleri – Hemoroid (Basur – Mayasıl) Neden Olur?

Uzun Süre Ayakta Dik Durulması

Kesin neden-sonuç ilişkisi tam olarak bilinmemekle birlikte insanın, diğer canlılardan farklı olarak ayakta dik durmasının, makattaki toplar damarlara (anüsteki venlere) büyük bir basınç ve hacimde kan dolmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bu da hastalığın gelişmesini kolaylaştıran bir etkendir.

Beslenme Alışkanlığı

Hemoroidin (basur – hemoroidal hastalığın) önemli diğer bir nedeni, beslenme alışkanlığıdır. Batı toplumunda 20. yüzyıldan itibaren endüstrinin gelişmesiyle beslenme alışkanlığı da değişmiştir. Sonuçta diyetteki lifli (posalı) yiyecekler azalmıştır. Oysa vücutta sindirilemeyen lifler, 30 katı kadar su çekmekte ve dışkının yumuşak, şekilli olmasını sağlamaktadırlar. Böylece, kolay, zorlamadan ve ıkınmadan dışkılama yapılabilir. Aksi takdirde ıkınma ve zorlama bu bölgedeki basıncı daha da artırır. Bunun sonucunda hemoroid (basur) gelişebilir. Yemeklerde lifli (posalı) besinlerin kullanılmaması durumunda, hemoroid hastalığının görülme sıklığının arttığı bilinmektedir.

Yanlış Dışkılama Alışkanlıkları

Çoğu insan, hemoroidi (basuru) olmasına rağmen dışkılama alışkanlıklarını değiştirmemektedir. Dışkılama alışkanlığının düzenli olmaması veya dışkılamanın istemli olarak ertelenmesi gibi yanlış alışkanlıklar, dışkının sertleşmesine neden olur. Dışkılama sırasında ıkınma ve tuvalette uzun zaman beklenmesi, hemoroidal (basur) damarlarındaki genişlemeyi arttırır. Katı ve sert olan dışkının makattan geçmesi sırasında bu damarlarda hasar oluşur. Bu nedenle de ağrı ve bazen de kanama meydana gelir.

Kabızlık

Dışkılama alışkanlığını düzenlemede diğer önemli bir etken de içilen su miktarıdır. Su alımını kısıtlayan herhangi bir hastalık olmadığı müddetçe normalde günde en az 8-10 bardak su içilmesi gereklidir. Az miktarda su içmek kabızlığa neden olabilir. Kabızlık da ıkınmaya neden olacağı için hemoroide (basur hastalığına) ait şikayetler artabilir.

Buna ek olarak hastalığın şiddetlenmesine neden olan faktörler şunlardır;

 • Yaş
 • Kronik (uzun süreli) kabızlık veya ishal
 • Hamilelik
 • Genetik nedenler (kalıtsal)
 • Dışkılamayı kolaylaştıran ilaçların (laksatiflerin ve lavmanların) sık kullanımı
 • Dışkılamak için zorlu ve uzun süreli ıkınmalar
 • Tuvalette uzun zaman oturulması (gazete, kitap okunması vb)
 • Ağır yük kaldırılması
 • Hastalığın şiddetlenmesine neden olan besin maddelerinin tüketilmesi (alkol, baharatlı yiyecekler)

Nedeni ne olursa olsun bu damar ağlarını (makat kanalındaki toplardamarları) destekleyen dokular gerilir ve sonuçta bu damarlar genişler, çevre destek dokusu ve duvarları incelir ve kanama meydana gelir. Eğer gerginlik artar, basınç devam ederse incelmiş olan bu damarlar makattan dışarı çıkarlar.

Hemoroidin (Basurun) Belirtileri Nelerdir?

Dışkılama (Büyük Abdest Yapma) Esnasında Kanama

Hemoroid (basur) hastalığının en önemli belirtisidir. Sıklıkla damla damla burun kanaması gibi taze parlak kırmızı renktedir. Dışkının üzerinde ve temizlik sırasında kan fark edilebileceği gibi tüm tuvalet kan ile kirlenebilir. Genelde kanama ağrısızdır.

Dışkılama (Büyük Abdest Yapma) Esnasında Makatın Dışarı Çıkması, Ele Gelen Şişlikler

Hasta makattan dışarı doğru çıkan yumuşak bir şişlikten, kitleden (memeden) şikayet eder. Bazı hastalar bu dışarı çıkan şişliği makat içine doğru içeriye geri itebilirler.

Kanama Yapan Hemoroidler
Kanama Yapan Hemoroidler

Makat (Anal) Bölgesinde Kaşıntı

Hemoroidal damarların normal işlevlerini yapamaması ile makat bölgesinin hijyeni de bozulur. Makatın tam kapanmaması ile dışkı ve akıntı kaçağı olur. Buna bağlı olarak makat bölgesinde kaşıntı oluşur.

Ağrı

Hastalar bu şikayetlerini tam olarak ifade edemezler. Sancı, sızlama veya makatta yanma şeklinde bir his olarak tanımlayabilirler. Özellikle dış hemoroidlerin tromboze (damar içinde kan pıhtısı oluşması) olması şiddetli ağrıya neden olur.

Sürekli Olarak Anal Kanalın (Makatın) Dışında Kalan ve Dokunulduğunda Ağrılı Olan Şişlikler

İç hemoroidlerin makattan dışarı sarkması sonucu ağrı gelişebileceği gibi dış hemoroidlerin tromboze olması ile de ağrı ortaya çıkabilir.

Ayrıca kilodun akıntı, makatta yanma, kanama veya dışkı ile kirlenmesi hemoroid (basur – mayasıl) hastalığının diğer belirtilerindendir.

Hemoroid (Basur – Mayasıl) Hastalığında Muayene Nasıl Yapılır?

Makat çevresindeki rahatsızlıkların belirtileri birbirine çok benzerlik göstermektedir. Doğru tanı ve tedavi için doktorun muayenesi çok önemlidir. Bu bölgenin hassasiyeti nedeniyle sıklıkla şikayetlerini saklayan hastalar, başkalarının kullandığı ilaçlar veya doktorun bilgisi dışında eczanelerden temin edilen ilaçlar ile şikayetlerini giderme çabası içine girerler. Sık karşılaşılan bu durum gereksiz zaman kaybına ve altta yatan önemli hastalıkların geç teşhis edilmesine sebep olmaktadır. Yukarıdaki şikayetleri olan hastaların “kulaktan dolma” tedavi yöntemlerini denemeleri, “nasıl olsa geçer” düşüncesiyle rahatsızlıklarını önemsememeleri, hastalıklarının ilerlemesine ve tedavisi daha zor bir aşamaya ulaşmasına neden olacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz belirtiler ve bulgulardan şüphelendiğiniz durumlarda bir genel cerrahi uzmanına muayene olmanız ve bazı tetkiklerin yapılması gerekmektedir.

Anamnez (Hastalık Hikayesi)

Doktor hastanın şikayetlerini dikkatle dinler. Bu görüşmenin amacı hastaya ait özellikler ve hastalığın seyrini ortaya koymaktır. Hastanın şikayetlerinin süresi ve sıklığı, diyet şekli, dışkılama alışkanlıkları, hastalığın şiddetlenmesine neden olabilecek etkenler ve ailesel hikayesi değerlendirilir.

Muayene

Hemoroidlerin teşhisinde genellikle parmakla muayene yeterlidir. Makat bölgesinde yapılan muayene sırasında hastanın rahat olması hastalığın tanı ve teşhisi açısından önemli olacaktır. Bazı durumlarda anoskopik (bir alet yardımı ile makat kanalının incelenmesi) ve rektoskopik (bir alet yardımı ile makat kanalı ile birlikte kalın bağırsağın son kısımlarının incelenmesi) muayene gerekebilir. Muayene hastanın utanmasına neden olmayacak bir ortamda yapılmalıdır. Bu muayene sırasında doktorun makat bölgesini ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumu da parmakla muayene etmesi gerekir. Bu şekilde akla gelebilecek diğer hastalıkların varlığı da araştırılır.

Hemoroid (Basur) Hastalığında Parmakla Muayene
Hemoroid (Basur) Hastalığında Parmakla Muayene

Endoskopik Muayene (Anoskopi – Rektosigmoidoskopi – Kolonoskopi)

Kalın bağırsağın içinin direkt gözle incelenmesine endoskopi denir. Bu işlem sadece makat için yapılırsa anoskopi, kalın bağırsağın son kısımları olan rektum ve sigmoid kolon için yapılırsa rektosigmoidoskopi ve tüm kalın bağırsak için yapılırsa kolonoskopi adını alır.

Dışkıdan kan gelmesi şikayeti olan bir hastada ayırıcı tanı için en az rektosigmoidoskopi yapılmalıdır. Aksi takdirde kanamaya neden olabilen diğer hastalıklar gözden kaçabilir. Örneğin dışkılama sırasında kanamaya neden olan erken evredeki bir kalın bağırsak kanserinin farkına varılmazsa ve hemoroid hastalığı diye yanlış tedavi edilirse, ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle ayırıcı tanı için mutlaka endoskopik tetkiklerden yararlanılmaktadır.

Hemoroid (Basur) Hastalığı Tanısında Sigmoidoskopi İşlemi
Hemoroid (Basur) Hastalığı Tanısında Sigmoidoskopi İşlemi

Hemoroid (Basur) Hastalığı Hangi Hastalıklar İle Karışır? Ayırıcı Tanının Önemi Nedir?

Hemoroid (basur) hastalığı en sık görülen makat bölgesi rahatsızlığıdır. Fakat belirti ve bulguları başka birçok hastalık ile benzerdir. Özellikle makattan kan gelmesine neden olan tüm makat ve kalın bağırsak hastalıklarını ayırıcı tanıda düşünmek gerekir. Birçok rahatsızlık ilk belirti olarak dışkılama sırasında kanama ile ortaya çıkabilir. Ayrıca;

 • Makat ağzı çatlağı (anal fissür)
 • Kalın bağırsak kanseri (kolon ve rektum kanseri)
 • Kalın bağırsak polipleri
 • Makat etrafı iltihabı (apse)
 • İltihabi bağırsak (barsak) hastalığı (ülseratif kolit ve crohn hastalığı)
 • Bağırsak (barsak) sarkması (prolapsus)
 • Dışkı kaçırma (inkontinans)
 • Kaşıntılı makat hastalığı
 • İrritabl (hassas) bağırsak sendromu
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

ve daha bir çok durum bu bölgeyi etkileyebilir. Bu nedenle ayırıcı tanı çok önemlidir ve uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır. Gereken her vakada;

 • Kolonoskopi / sigmoidoskopi
 • Kalın bağırsak filmi
 • Görüntüleme yöntemleri ve diğer teşhis yöntemleri uygulanabilir.

Hemoroidler Nasıl Tedavi Edilir? Hemoroid (Basur) Hastalığı Tedavisi

Hemoroid hastalığının tedavisi, hastalığın yerine (iç – dış), şiddetine (derecesine), hastanın şikayetlerinin ciddiyetine, günlük yaşam kalitesi üzerine etkilerine ve hastanın genel sağlık durumuna (ileri yaş, ek hastalık, gebelik vs.) göre değişiklik gösterir.

Tedavinin, doktorun önerileri doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Bazen tedaviye başlamadan önce ayrıcı tanı için bazı tetkiklerin yapılması gerekebilir. Çok ileri evrelerdeki ağır hemoroid vakaları dışında ameliyatsız ve ayaktan (hastaneye yatmaksızın) tedavi mümkündür. Tüm hemoroid (basur) hastalarının %10’undan daha azında ameliyat ile tedaviye ihtiyaç olur. Aşağıda, hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemlerden kısaca bahsedilmektedir. Önce genel tedavi prensipleri anlatılacaktır. Ardından iç ve dış hemoroid – basur hastalığının tedavisinden ayrı ayrı bahsedilecektir.

Konservatif (Koruyucu) Tedavi

Gerek iç gerekse dış hemoroid – basur hastalığının tedavisinde koruyucu tedavi çok önemlidir. Hastaya önce hemoroidal damarlar ve fonksiyonları hakkında bilgi verilmelidir. Daha sonra hastalığın şiddetine (derecesine) göre tedavi yöntemlerinden bahsedilir.

Hastaya bazı önerilerde bulunulur. Bu konservatif (koruyucu) öneriler ile birçok hasta herhangi bir girişime veya ameliyata gerek duymadan iyileşir.

Dışkılama Alışkanlığının Düzenlenmesi

Düzenli dışkılama alışkanlığı tedavi için önemlidir. Tuvalette uzun zaman oturmalardan (sigara içme, gazete okuma v.b.) ve aşırı ıkınmalardan kaçınma, hemoroidal damarlardaki gerginlik ve basıncı azaltır ve böylece hemoroidlerin makattan dışarı çıkmaları önlenebilir.

Hijyenik Şartların Sağlanması

Dışkılama sonrası makat bölgesinin tahriş edilmeden temizlenmesi gerekir.

Dışarı Çıkan Hemoroid Memelerinin İçeriye Geri İtilmesi

Dışkılama sırasında makattan dışarıya doğru çıkan hemoroidal şişliklerin (memelerin – pakelerin) tekrar geri itilmesi gerekir. Aksi takdirde dışarıda kalan hemoroidal memeler ağrı, kanama ve iltihaplanmaya neden olabilir.

Diyetin Düzenlenmesi

Yemeklerdeki lifli (posalı) gıda oranlarının arttırılması ve düzenli dışkılama alışkanlığı edinilmesi hastalığın tedavisine yardımcı olabilir. Yemeklerdeki meyve – sebzelerin arttırılması ve yemeklerin üzerine kepek tozu eklenmesi dışkılama alışkanlığının düzelmesine yardımcı olabilir. Diğer önemli bir konu da yeterli su içilmesidir. Günde en az 8-10 büyük bardak su içilmesi gerekir. (su alımını kısıtlayan hastalık varsa mutlaka doktorunuza danışınız) Meyve suyu, kahve, çay su yerine geçmez.

Oturma Banyosu

Günde birkaç kez, ılık bir suda 10 dakika oturmak semptomları (belirtileri, şikayetleri) azaltır. Oturma banyosundan sonra makat bölgesinin ıslak bırakılmaması, kuru tutulması gerekir. Bu tedaviyle en şiddetli hemoroidlerde bile 2-7 gün içinde ağrı azalır ve makat etrafında ele gelen sert şişlikler 4-6 hafta içinde geriler.

İstirahat

Ağrılı dönemde istirahat önemlidir. Özellikle yüzükoyun yatmak makat bölgesini rahatlatacaktır.

Krem – Pomad Uygulamaları

Hemoroidal hastalığın tedavisinde kullanılan birçok pomad vardır. Doktorunuz hastalığın durumuna göre size bir pomad tavsiye edebilir.

Flebotropik İlaçlar (Gevşeyen Hemoroidal Damar Ağlarını Sıkılaştıran İlaçlar)

Makat bölgesindeki damarların kan akımını kontrol eden ve aşırı şişmesini önleyen, hemoroidal hastalığın kısa zamanda normal hale dönmesini kolaylaştıran ilaçlar vardır. Bu ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

İç (İnternal) Hemoroidal Hastalığın Tedavisi

İç hemoroidal hastalığın (internal hemoroidin) tedavisi hastalığın derecesine göre yapılmaktadır. Yukarıda anlatılan konservatif (koruyucu) yöntemlerin uygulanması çok önemlidir. Bunlara ek olarak hastalığın derecesine ve hastanın şikayetine göre bazı yöntemler uygulanabilir. Bu girişimsel yöntemler ayaktan (hastaneye yatmaksızın) uygulanan ve hastanın poliklinik muayenesi sırasında yapılabilecek müdahalelerdir.

Girişimsel Yöntemler

Yeni baslayan 1. derece hemoroidal hastalık (basur) sadece konservatif yöntemlere dikkat ederek tedavi edilebilir. Kendinizi koruduğunuz takdirde hemoroidal hastalığın (basurun) daha da şiddetlenmesine engel olabilirsiniz.

2. ve 3. derece hemoroidler yine yukarıda anlatılan konservatif yöntemler ile (medikal tedavilerle) düzelebileceği gibi, tedaviye rağmen düzelmeyen veya tekrarlayan hemoroidler için girişimsel yöntemlerden faydalanılabilir;

Lastik Bant Yöntemi İle Bağlama (BandLigasyon)

İç hemoroidlerin tedavisinde kullanılır. Dışarı doğru sarkan ve kanayan hemoroid pakelerinde uygulanır. Hemoroid pakelerinin (memelerinin) köklerinden bağlanması oldukça iyi bir yöntemdir. Basit bir uygulamadır ve günü birlik poliklinik şartlarında yapılabilir. Hemoroid ve bant birkaç gün içinde kendiliğinden düşmekte ve yara bir iki hafta içinde iyileşmektedir. Bu uygulama sonrası bazı hastalarda rahatsızlık hissi ve kanama görülebilmektedir.

İç (İnternal) Hemoroidlerin Tedavisinde BandLigasyon Uygulaması
İç (İnternal) Hemoroidlerin Tedavisinde BandLigasyon Uygulaması

Enjeksiyon (Skleroterapi)

Makattan dışarıya çıkmayan ve kanama şikayetine neden olan internal (iç) hemoroidlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Hemoroidal damarlar içine bir sıvı (fenol solüsyonu) enjekte edilir. Böylece kanama önlenebileceği gibi damar genişlemesi ve dışarıya doğru sarkması da engellenebilir.

İç (İnternal) Hemoroidlerin Tedavisinde Skleroterapi Uygulaması
İç (İnternal) Hemoroidlerin Tedavisinde Skleroterapi Uygulaması

Isı İle Koagülasyon (Damar Ağının Yakılması)

Makattan dışarıya çıkmayan ve kanama şikayetine neden olan internal (iç) hemoroidlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Bir ışık kaynağı yardımı ile şikayete neden olan hemoroidal damarların üzerinde ısı uygulaması ile kanama önlenir ve hemoroidal memelerin (pakelerin) küçülmesi sağlanır.

İç (İnternal) Hemoroidlerin Tedavisinde Isı Uygulaması - Infrared Koagülasyon Uygulaması
İç (İnternal) Hemoroidlerin Tedavisinde Isı Uygulaması – Infrared Koagülasyon Uygulaması

Bu son iki metod ağrısız uygulamalar olup her ikisinin de birbirine üstünlüğü yoktur.

Yukardaki her üç uygulamadan sonra hafif – orta derecede künt bir ağrı olabilir. Bu tedaviler sonrasında tuvalete gitme hissi olabilir. İşlem sonrası ağrı tekrar hissedilebilir. Doktor ağızdan kullanılan ağrı kesici bir ilaç verebilir. Aspirin kanamayı arttıracağı için ilk bir haftalık sürede kullanılmamalıdır. Bunun yerine etken maddesi asetaminofen (parasetamol) veya ibuprofen olan analjezikler (ağrı kesiciler) kullanılabilir. Lokal etkili anestezik (ağrı giderici) pomadlar da ağrının giderilmesinde yararlı olabilir. 10-15 dakikalık ılık suya oturma banyosu rahatlama sağlayabilir.

Bu üç tedavi yönteminde de her seferinde bir veya iki hemoroidal damar tedavi edilir. 3-5 hafta aralıklarla bir kaç kez daha aynı işlemin yapılması gerekebilir.

İç (İnternal) Hemoroidal Hastalığın Ameliyat İle Tedavisi

Yukarıda anlatılan tedavi yöntemleri ile şikayeti geçmeyen veya tekrarlayan hastalarda ameliyat gerekebilir. Ameliyat ile tedavi daha etkili ve daha kalıcı netice vermektedir. Tecrübeli ve ehil ellerde (uzman olan kişilerde) başarı şansı yüksek; yan etki (komplikasyon) oranı azdır.

Hastanın ameliyat ile tedavi sırasında rahat etmesi için bölgesel veya genel anestezi (narkoz) gerekir. Sıklıkla ameliyattan sonra hastanede yatış gerekebilir. Ameliyat öncesi bağırsak temizliği ve bazı tetkikler istenebilir.

Aşağıda sıkça uygulanan ameliyat yöntemleri kısaca anlatılmıştır;

Hemoroidektomi

Kanamaya neden olan ve makattan dışarı sarkan pakeler yani ele gelen memeler cerrahi işlem ile çıkarılır veya makat içine tespit edilirler. Uzun süreli ve konservatif yöntemlere cevap vermeyen hemoroid (basur) hastalığının tedavisinde en iyi yöntemdir. Hemoroidektomi ameliyatı, şikayetlere neden olan hastalıklı hemoroid memesinin (pakesinin) çıkarılması işlemidir. Hemoroidektomi, anestezi (narkoz) ve hastanede yatmayı gerektirebilir.

İç (İnternal) Hemoroidlerin Tedavisinde Kapalı Hemoroidektomi Uygulaması
İç (İnternal) Hemoroidlerin Tedavisinde Kapalı Hemoroidektomi Uygulaması

Longo (Stapler Hemoroidopeksi)

Hemoroid (basur) memeleri açık veya kapalı bir cerrahi yöntemle çıkarılabileceği gibi, aynı işlem stapler adı verilen özel bir cihazla da yapılabilir. Bu yöntem açık cerrahi yönteme göre daha ağrısız bir yöntem olup hastaların kısa sürede eski aktif işlerine ve gündelik hayata dönmelerini sağlar.

İç (İnternal) Hemoroidlerin Tedavisinde Stapler Hemoroidektomi Uygulaması

Dış (Eksternal) Hemoroidal Hastalığın Tedavisi

Konservatif (koruyucu) tedavilere ek olarak hastanın şikayetleri şiddetli ise, tromboze hemoroid (dış basur memesi) büyük ise, daha önce benzer şeklide bir tromboz oldu ise, tromboze olan memede (pakede) kanama veya iltihap bulguları varsa ve ilaç tedavisi ile hastalık geçmiyorsa ameliyat yapılması gerekir.

Bu durumda dış (eksternal) hemoroid memesinin (pakesinin) içindeki pıhtıyı boşaltmak (trombektomi) veya tamamen bu hastalıklı olan dış hemoroid memesinin çıkarılması (hemoroidektomi) ameliyatı yapılabilir. Bölgesel (lokal) veya genel anestezi altında hemoroid memesine (eksternal tromboze hemoroid pakesine) müdahale edilebilir.

Hemoroid (Basur – Mayasıl) Tedavisinde Lazer’in Yeri

Hemoroidin (basurun) tedavisinde lazerin kullanımı tartışmalıdır. Maliyeti arttırma gibi bir dezavantajı mevcuttur. Tıpta lazer beyin ve göz hastalıklarının tedavisinde başarılı olarak kullanılmaktadır. Genelde halk arasında lazer olarak bilinen hemoroid tedavisi aslında ısı ile yapılan koagülasyon (infrared koagülasyon – IRC) tedavisidir. Gerçek lazer ile hemoroid tedavisi ender olarak yapılmaktadır.

Hemoroid (Basur – Mayasıl) Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ameliyat sonrası ilk tuvalet kanlı olabilir. Bazen bu bir hafta sürebilir. Bir haftadan uzun sürerse mutlaka doktorunuz ile görüşünüz.
 • Hastanın, günün geri kalan bölümünü dinlenerek geçirmesi uygundur. Aşırı aktivite, şikayetleri arttırabilir. Yapılan cerrahi müdahale sonrası, bir miktar kanama normaldir.
 • Anestezi sonrası ağrı tekrar hissedilebilir. Doktor ağızdan ağrı kesici bir ilaç verebilir.
 • Aspirin kanamayı arttıracağı için ilk bir haftalık süre kullanılmamalıdır. Bunun yerine etken maddesi asetaminofen (parasetamol) veya ibuprofen olan analjezikler (ağrı kesiciler) kullanılabilir.
 • Lokal (yerel) etkili anestezik pomadlar da (ağrı kesici kremler) ağrının giderilmesinde faydalı olabilir.
 • 12-24 saat sonra pansuman açılır ve ılık suya oturma banyosu yapılır. Eğer pansumanı kaldırmak ağrılı oluyorsa pansuman ılık suya oturduktan sonra açılır. Eğer yarada hala kanama varsa bir pansuman ile kapatılır ve doktora müracaat edilir. Ilık oturma banyosu günde iki kere 10’ar dakika yeterlidir. Oturma banyosu sonrasında makat etrafını iyice kurutmak gerekir. Havlu veya saç kurutma makinesi kullanılabilir. Fakat bu bölgenin aşırı sıcağa maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
 • Yaranın iyileşmesi 2-4 haftada olur. Kaşıntı, kanama veya akıntı çok fazla değilse dikkate alınmaz. Anal bölge temizliği (hijyeni) önemlidir. Her dışkılama sonrası temizlenmesi gerekmektedir. 7-14 gün sonra yaranın kontrolü için muayene olmak gerekir.
 • Kabızlık varsa mutlaka doktorunuza başvurunuz. Özellikle kabızlık durumunda makat bölgesini zorlamayınız. Kabız kalmamak için bol su içiniz, bol sebze-meyve, lifli (posalı) gıdalar tüketiniz.

Hemoroid (Basur) Ameliyatlarının Yan Etkileri (Komplikasyonları)

Hemoroid (basur) hastalığında cerrahi tedavi güvenle yapılabilir. Fakat ender de olsa bazı yan etkiler (riskler ve kompliklasyonlar) görülebilir.

Bunlardan bazıları ameliyata (cerrahi tedaviye) bazıları da anesteziye aittir. Anesteziye ait olanlar anestezi doktoru ile konuşarak öğrenilebilir.

Ameliyata (cerrahi tedaviye) bağlı gelişebilen komplikasyonlar şöyledir;

 • Ameliyat sonrası dönemde bir süre dışkılama yaparken ağrı ve batma hissi olabilir.
 • Yara yerinden iltihabi akıntı olabilir.
 • Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama olabilir. Bu kanamaya bağlı tekrar ameliyat gerekebilir.
 • Ender olarak ameliyat sonrasında makatta (anal kanalda) darlık oluşabilir. Bu durumda hastanın dışkılama zorluğu gözlenir.
 • Ameliyat sonrası dışkılama alışkanlığında değişiklik ve dışkı kontrol mekanizmalarında bozulma olabilir. Zaman içinde düzelme gözlenir.
 • Hemoroid hastalığı cerrahi tedaviden sonra tekrarlayabilir. Tekrarlamaması için yüksek lifli (posalı) gıdalar ve bol su tüketilmesi ve de tuvalette uzun süre oturulmaması tercih edilmelidir.

Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken durumlar;

 • Üç gündür azalmayan ağrı
 • Tedaviden günler sonra artan ağrı
 • Makat (anal) bölgesinde hassasiyet
 • Ateş, titreme
 • İdrar yaparken zorlanma
 • Kabızlık (3 gündür tuvalete çıkamama)
 • İshal (24 saatte 3’ten fazla sıvı tuvalete çıkma)
 • Artan kanama
 • Makat bölgesinde iltihabi akıntı – apse gelişimi

Yukarıda sayılan problemlerden birine ve ya birkaçına sahipseniz hemen doktorunuzla görüşünüz.

Hemoroidal Hastalığa Ait Şikayetler Nasıl Önlenebilir?

 • Kabızlığın önlenmesi için gerekli tedbirleri almak
 • Bol miktarda posalı (lifli) gıda tüketmek (aşağıda posalı diyet hakkında bilgi verilmiştir)
 • Bol su içmek (günde 8-10 bardak)
 • Dışkılama ihtiyacı hissedildiğinde, ertelemeden dışkılamak (ertelenmesi dışkının daha da sertleşmesine ve dolayısı ile daha çok ıkınmaya neden olabilir)
 • Tuvalette çok zaman harcamamak (uzun süre oturma ve ıkınma, şikayetleri arttırır)
 • Düzenli fiziksel aktivite (egzersiz) yapmak
 • Tuvalet sonrası anal bölge (makat) temizliğine ve nemli ıslak kalmamasına dikkat etmek (aşırı temizleme bu bölgedeki deriyi tahriş eder)

Hemoroidler Kansere Neden Olurlar mı?

Hayır. Hemoroidal hastalık (basur) ile kanser arasında ilişki yoktur. Fakat kanserin belirti ve bulguları hemoroid hastalığının belirti ve bulgularına benzer.

Hemoroidlerin belirtileri, kalın bağırsak (kolon) kanserleri ve diğer sindirim sistemi hastalıklarının belirtilerine benzediğinden dolayı şikayetler olduğunda önce bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her makat bölgesi sorunu, dışkıda kan görülmesi basur (hemoroid) demek değildir. Ayırıcı tanı çok önemlidir. Başkalarının kullandığı ilaçlar veya doktor kontrolünde olmadan eczanelerden gelişi güzel temin edilen ilaçlar zaman kaybına neden olabilir.

Gebelikte Hemoroid – Hamilelikte Basur Hastalığı

Gebelik dönemi anne için damarlarda artan basınç yüzünden hem varislerin hem de hemoroidlerin arttığı bir dönemdir. Özellikle kirli kanı vücudun alt kısmından kalbe taşıyan damarlar üzerinde oluşan bu basınç kan akışını yavaşlatır. Sonuç olarak direnci artan ve kan akışı yavaşlayan damarlar genişler ve hemoroid oluşumu kolaylaşır.

Hamilelikte sıkça karşılaşılan bir başka yakınma olan kabızlık ve uzun süre tuvalette oturma hemoroid gelişimine neden olabilir.

Tüm bunlara ek olarak gebelik sırasında yüksek miktarda salgılanan progesteron hormonu toplardamarlarda gevşemeye neden olur. Ek olarak bu durum da hamilelikte hemoroid oluşumu kolaylaştırmış olur.

Hemoroid Hastalığında Hatırlanması Gerekenler

 • Hemoroid hastalığı insanların %50’sinde görülebilmektedir.
 • Dışkılama esnasında kanama, ele gelen şişlikler (memeler) ve dışkılama sırasında ağrı en sık görülen belirtileridir.
 • Hastalığın evresine göre koruyucu ve buna ek olarak uygulanabilen girişimsel yöntemler vardır. Hangi yöntemin size uygun olduğuna doktorunuz karar verecektir.
 • Hemoroid hastalığının şikayetleri önlenebilmektedir. Bu konuda doktorunuz size yardımcı olacaktır.
 • Herhangi bir belirtide zaman kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.