Rektum kanseri hakkında bilgi vermeye başlamadan önce kısaca kalın bağırsağın bölümlerini inceleyelim.

Sindirim kanalı ağızdan başlar ve sırası ile yemek borusu (özofagus), mide, duodenum (oniki parmak bağırsağı), ince bağırsak ve kalın bağırsak ile devam eder.

Sindirim Sistemi Anatomisi
Sindirim Sistemi Anatomisi

Kalın bağırsak (kolon ve rektum) çeşitli bölümlerden oluşur;

  • İnce bağırsak ile birleştiği bölgeye çekum denir.
  • Çekumdan sonra kalın bağırsak yukarı doğru çıkar. Bu bölüme çıkan kolon denir.
  • Daha sonra karın içinde sağdan sola doğru uzanır. Bu bölüme transvers (enine) kolon denir.
  • Karın sol tarafına ulaşınca aşağıya doğru yön değiştirir, bu bölüme inen kolon denir.
  • İnen kolonun devamı “S” harfi şeklindedir ve Sigmoid kolon adını alır.
  • Makattan önceki bölüme ise rektum denir.
  • Rektum kendi içinde 3 bölgeden oluşur. Makata yakın son 6 cm’lik kısma (0-6 cm) aşağı rektum denir. Bunun üstündeki 6 cm’lik bölüme orta rektum (7-12 cm) ve sigmoid kolona en yakın yere üst rektum (12 cm yukarısı) denir.

Ülkemizde Rektum Kanserinin Önemi

Kalın bağırsak kanseri, diğer adı ile kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri) ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiklere göre, kalın bağırsak kanseri yani kolon ve rektum kanserleri kadında ikinci, erkekte üçüncü sıklıkta rastlanan kanser tipidir. Yine Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı başka bir çalışmada ise, hastanelerde yatan hasta listesine göre akciğer ve meme kanserinden sonra kalın bağırsak kanseri üçüncü sıklıkta yer almaktadır.

Batı toplumunda yapılan çalışmalarda kalın bağırsak kanseri gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde gerekse Avrupa’da oldukça sık gözlenen ve de kansere bağlı ölümlerin önemli bir kısmını oluşturan bir hastalıktır.

Bu rakamlar oldukça ürkütücü olmasına karşın hastalıkla ilgili iki noktanın çok iyi bilinmesi gereklidir.

  1. Kalın bağırsak kanseri önlenebilir bir hastalıktır.
  2. Kalın bağırsak kanseri, erken evrede yakalandığında tam şifa ile tedavi edilmesi mümkün olan bir hastalıktır.

Rektum Kanseri Bağırsağın En Sık Hangi Bölgesinde Görülür?

Kalın bağırsak kanseri, en sık bağırsağın sol tarafında yani inen kolon ve kalın bağırsağın son bölümü rektum denilen kısmında görülür.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalındaki son 15 yıllık seride de görüldüğü gibi kanser kalın bağırsağın makata (anüse) yakın olan son kısımlarında yani inen kolon, sigmoid, rektosigmoid ve rektum bölümlerinde daha fazla oluşmaktadır. Rektum içindeki yerleşim hemen hemen eşit dağılım göstermektedir. Yani yaklaşık %35 üst, %27 orta ve % 38 aşağı rektum bölgesinde kanser gelişir.

 

Batı toplumundaki serilerde de kalın bağırsak kanserinin bağırsak içindeki dağılımı, buna çok benzemektedir.